Řečníci

Dr. Steve Lawson

Dr. Steve Lawson Dr. Steven J. Lawson je zakladatelem a předsedou křesťanské organizace One Passion (Jediná vášeň), jejímž cílem je posílit, povzbudit a všestranně sloužit nové generaci výkladových kazatatelů Bible. Dr. Lawson se specializuje především na výklad Božího Slova verš po verši. Je autorem více než dvou desítek knih. Nejnovější z nich nesou název The Evangelistic Zeal of Georger Whitfield (George Whitfield a jeho zápal pro evangelizaci), The Kind of Preaching God Blesses (Kázání, kterému Bůh žehná), The Heroic Boldness of Martin Luther (Hrdinská smělost Martina Luthera).

 Jonathan Moorhead, Ph.D.

 Jonathan vystudoval Dallas Theological Seminary (Ph.D.) a The Master’s Seminary (Th.M. a M.Div.). Byl ordinován do služby evangelia v roce 2008. Následně začal sloužit v Rusku v Samaře v Centru pro biblické vzdělávání, kde sloužil až do roku 2014. Na tomto semináři vyučoval církevní historii, apologetiku a teologii. V roce 2016 se s rodinou přestěhovali do Čech, aby pomohli s výukou na Českém biblickém institutu. Je také certifikovaným biblickým poradcem v rámci Asociace certifikovaných biblických poradců (ACBC). Zároveň slouží ve sboru Bratrské jednoty baptistů v Kuřimi. Je ženatý a má pět dětí.

Mgr. Václav Chumchal

Chumchal Václav
Od roku 2003 se pohyboval v různých sborových službách především mezi mládeží. Od roku 2006 pracoval několik let jako streetworker nízkoprahového centra pro děti a mládež v Kroměříži. V roce 2013 přijal povolání do služby kazatele ve sboru Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích, kde je doposud. Kromě toho se intenzivně věnuje práci ve vydavatelství Didasko, jehož je zakládajícím členem. Vašek vystudoval magisterský titul na Universitě Mateja Bela v Banské Bystrici. S manželkou Radanou má dva syny.

bc. Alois Klepáček

Alois Klepáček slouží jako kazatel sboru v Kroměříži již desátým rokem. Věrně buduje místní církev a podílí se také na výuce na Českém biblickém institutu. Vystudoval obor Evangelikální teologie a misie na UMB a dokončuje
magisterské studium v Berlíně /M.A./. Loňský školní rok strávil s rodinou v USA dalším studiem věnovaným kazatelské službě a pastoraci. S manželkou Marií vychovávají dvě dcery.

Dr. Lance Roberts

Lance slouží jako pomocný pastor ve sboru BJB v Kroměříži a ředitel Českého biblického institutu. V Česku slouží od roku 2001 a je autorem knihy Co očekávat od svého pastora (Didasko, 2014). Je absolventem Liberty University (B.S.) a The Master’s Seminary (M.Div., D.Min.). S manželkou mají čtyři děti.

Radek Kolařík, M.A.

Radek slouží od roku 2004 v Kuřimi a je z Boží milosti zakládajícím pastorem sboru Křesťané Kuřim. Absolvoval Liberty University (B.S.) a dokončil studia na European Bible Training Centrum v Berlíně (M.A.), kde dále pokračuje v navazujícím M.Div programu. S manželkou vychovávají pět dětí.

Ing. Meinolf Mellwig

 Je německý misionář, který slouží v Česku od roku 1994. Od roku 1995 se podílel na zakládání sboru v Ostravě-Poruba. V nynější době zakládá již druhý sbor a to v Berouně. Meinolf slouží také jako jeden z čelních představitelů Křesťanských sborů. Se svou manželkou mají pět děti.