Řečníci

Dr. John Glass

John Glass se narodil americkým rodičům v Paříži a vyrůstal ve švýcarské Ženevě. V roce 1976, když mu bylo 19 let, cestoval pěšky ze Švýcarska do Indie a v Novém Dillí přijal Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána. V posledních 28 letech slouží jako zakladatel sborů ve Francii a ve Švýcarsku, dříve s mezinárodní křesťanskou misijní organizací TEAM a v současné době s evangelikální misijní organizací Grace Ministries International. V roce 2007 založil v srdci Ženevy nový frankofonní sbor l’Eglise Evangélique Internationale de Genève (www.eeig.ch). Získal bakalářský titul ze španělského jazyka a literatury na Syracuse University, magisterský titul z teologie (MDiv) na Talbotově teologickém semináři a doktorát v pastorální službě (DMin) na Master’s Seminary. Publikoval dvě knihy ve francouzštině a brzy vyjde jeho disertační práce nazvaná Pěší průvodce Ženevou Jana Kalvína. Johna můžete slyšet každý týden na ženevském rádiu na programu Vzácnější než zlato (More Precious Than Gold). Slouží také jako kaplan hokejového týmu Geneva-Servette (a je zároveň jediným kaplanem profesionálního sportovního týmu ve Švýcarsku). Moc rád provádí lidi Ženevou, a hovoří především o místech spojených s reformací a Janem Kalvínem. S manželkou Meg má tři dospělé děti.

 Jonathan Moorhead, Ph.D.

 Jonathan vystudoval Dallas Theological Seminary (Ph.D.) a The Master’s Seminary (Th.M. a M.Div.). Byl ordinován do služby evangelia v roce 2008. Následně začal sloužit v Rusku v Samaře v Centru pro biblické vzdělávání, kde sloužil až do roku 2014. Na tomto semináři vyučoval církevní historii, apologetiku a teologii. V roce 2016 se s rodinou přestěhovali do Čech, aby pomohli s výukou na Českém biblickém institutu. Je také certifikovaným biblickým poradcem v rámci Asociace certifikovaných biblických poradců (ACBC). Zároveň slouží ve sboru Bratrské jednoty baptistů v Kuřimi. Je ženatý a má pět dětí.

Jiří Král

 Jirka se řadu let věnuje službě univerzitním studentům. Částečně vypomáhá jako učitel na Českém biblickém institutu v Kroměříži. Má ženu a čtyři děti. Uvěřil ve Velké Británii, kde také prošel několikaletou přípravou pro misijní službu v České republice. Mimo jiné vystudoval dvouletý kurz zaměřený na výklad Písma s názvem Cornhill training course.

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

 Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. je následovník Ježíše Krista, manžel, otec a starší v Biblickém sboru Křesťanů v Kladně. Vyučuje na Českém vysokém učením technickém v Praze.

Dr. Lance Roberts

Lance slouží jako pomocný pastor ve sboru BJB v Kroměříži a ředitel Českého biblického institutu. V Česku slouží od roku 2001 a je autorem knihy Co očekávat od svého pastora (Didasko, 2014). Je absolventem Liberty University (B.S.) a The Master’s Seminary (M.Div., D.Min.). S manželkou mají čtyři děti.

Radek Kolařík, M.A.

Radek slouží od roku 2004 v Kuřimi a je z Boží milosti zakládajícím pastorem sboru Křesťané Kuřim. Absolvoval Liberty University (B.S.) a nyní dokončil studia na European Bible Training Centrum v Berlíně (M.A.). S manželkou vychovávají pět dětí.

Ing. Meinolf Mellwig

 Je německý misionář, který slouží v Česku od roku 1994. Od roku 1995 se podílel na zakládání sboru v Ostravě-Poruba. V nynější době zakládá již druhý sbor a to v Berouně. Meinolf slouží také jako jeden z čelních představitelů Křesťanských sborů. Se svou manželkou mají pět děti.

Marcus Denny, M.Div.

 Marcus slouží jako prozatimní pastor Biblického sboru křesťanů v Kladně. Absolvoval Whitworth University (B.S.), The Master’s Seminary (M.Div.) a v roce 2007 byl ordinován pro službu nesení evangelia sborem Cornerstone Bible Church. Během studia a po své ordinaci sloužil jako pomocný pastor v CBC. Od roku 2009 slouží v České republice jako zakladatel sborů.