Řečníci

Dr. Steve Lawson

Dr. Steve Lawson Dr. Steven J. Lawson je zakladatelem a předsedou křesťanské organizace One Passion (Jediná vášeň), jejímž cílem je posílit, povzbudit a všestranně sloužit nové generaci výkladových kazatatelů Bible. Dr. Lawson se specializuje především na výklad Božího Slova verš po verši. Je autorem více než dvou desítek knih. Nejnovější z nich nesou název The Evangelistic Zeal of Georger Whitfield (George Whitfield a jeho zápal pro evangelizaci), The Kind of Preaching God Blesses (Kázání, kterému Bůh žehná), The Heroic Boldness of Martin Luther (Hrdinská smělost Martina Luthera).

 Wesley Robinson, M.A.B.C

Wesley slouží s Křesťanskými sbory v Brně-Líšeň od roku 2006. Vystudoval Davis College (B.R.E.) a nyní dokončil magisterský titul v biblickém poradenství na The Master’s College. Je certifikovaným biblickým poradcem v rámci Asociace certifikovaných biblických poradců (ACBC). Byl pověřen do služby sborem Bouquet Canyon Church v roce 2010.

Mgr. Václav Chumchal

Chumchal Václav
Od roku 2003 se pohyboval v různých sborových službách především mezi mládeží. Od roku 2006 pracoval několik let jako streetworker nízkoprahového centra pro děti a mládež v Kroměříži. V roce 2013 přijal povolání do služby kazatele ve sboru Bratrské jednoty baptistů v Lovosicích, kde je doposud. Kromě toho se intenzivně věnuje práci ve vydavatelství Didasko, jehož je zakládajícím členem. Vašek vystudoval magisterský titul na Universitě Mateja Bela v Banské Bystrici. S manželkou Radanou má dva syny.

bc. Alois Klepáček

Alois Klepáček slouží jako kazatel sboru v Kroměříži již desátým rokem. Věrně buduje místní církev a podílí se také na výuce na Českém biblickém institutu. Vystudoval obor Evangelikální teologie a misie na UMB a dokončuje
magisterské studium v Berlíně /M.A./. Loňský školní rok strávil s rodinou v USA dalším studiem věnovaným kazatelské službě a pastoraci. S manželkou Marií vychovávají dvě dcery.

Dr. Lance Roberts

Lance slouží jako pomocný pastor ve sboru BJB v Kroměříži a ředitel Českého biblického institutu. V Česku slouží od roku 2001 a je autorem knihy Co očekávat od svého pastora (Didasko, 2014). Je absolventem Liberty University (B.S.) a The Master’s Seminary (M.Div., D.Min.). S manželkou mají čtyři děti.

Radek Kolařík, M.A.

Radek slouží od roku 2004 v Kuřimi a je z Boží milosti zakládajícím pastorem sboru Křesťané Kuřim. Absolvoval Liberty University (B.S.) a dokončil studia na European Bible Training Centrum v Berlíně (M.A.), kde dále pokračuje v navazujícím M.Div programu. S manželkou vychovávají pět dětí.

Ing. Meinolf Mellwig

 Je německý misionář, který slouží v Česku od roku 1994. Od roku 1995 se podílel na zakládání sboru v Ostravě-Poruba. V nynější době zakládá již druhý sbor a to v Berouně. Meinolf slouží také jako jeden z čelních představitelů Křesťanských sborů. Se svou manželkou mají pět děti.