Řečníci

Paul Washer

Paul Washer uvěřil v Krista při studiu na Texaské universitě. Po promoci se odstěhoval do Peru, kde deset let sloužil jako misionář. Tam také založil misijní společnost HeartCry, jejímž cílem bylo podporovat peruánské zakladatele sborů. Služba se rozrostla tak, že v současné době podporuje domorodé misionáře v Africe, Asii, Evropě, na Blízkém východě, v postsovětských zemích a v Severní i Latinské Americe. V této organizaci slouží Paul i nadále. S manželkou Charo mají čtyři děti: Iana, Evan, Rowana a Bronwyn.

Jerry Wragg, D.Min

Jerry od roku 2001 slouží jako jeden z pastorů církve Grace Immanuel Bible Church na Floridě ve městě Jupiter. Je absolventem The Master’s Seminary a v současnosti působí také jako rektor semináře The Expositor Seminary. V angličtině mu vyšly knihy s názvem Courageous churchmen (Odvážní věřící) a Free to be Holy (Osvobozen pro svatost). Jerryho a jeho manželku Louisu nejčastěji zastihnete v milé přítomnosti některého z jejich mnoha vnoučat.

Radek Kolařík, M.A.

Radek slouží od roku 2004 v Kuřimi a je z Boží milosti zakládajícím pastorem sboru Křesťané Kuřim. Absolvoval Liberty University (B.S.) a je také absolventem institutu European Bible Training Centrum v Berlíně (M.A.). S manželkou Laurou čekají šesté dítě.

Bc. Alois Klepáček, M.A.

Alois Klepáček slouží od roku 2007 jako kazatel sboru BSK v Kroměříži. Podílí se také na výuce na Českém biblickém institutu. Vystudoval obor Evangelikální teologie a misie na Univerzitě Mateja Bela (bc.) a magisterské studium (M.A.) na institutu European Bible Training Centrum v Berlíně . Jeden rok také strávil s rodinou v USA dalším studiem věnovaným kazatelské službě a pastoraci. S manželkou Marií vychovávají dvě dcery.

Lance Roberts, D.Min

Lance slouží jako pomocný pastor ve sboru BSK Kroměříž a ředitel Českého biblického institutu. V Česku slouží od roku 2001 a je autorem knihy Co očekávat od svého pastora (Didasko, 2014). Je absolventem Liberty University (B.S.) a The Master’s Seminary (M.Div., D.Min.). S manželkou mají čtyři děti.

Milan Bulák, M.A.

Studoval na Jacksonville College a BMA Theological Seminary (2007-2012), ADiv, BAR, MA. Od srpna roku 2012 je kazatelem v sboru v Jílové. V letech 2012-2019 pracoval jako učitel na ZŠ. Poslední dva roky příležitostné vyučuje v Lovosicích v rámci ČBI. Je ženatý, s manželkou Alinou jednoho syna.

 Shelbi Cullenová, Ed.D.

Dr. Shelbi Cullenová je profesorkou biblického poradenství na Univerzitě Master´s. Právě tam a také na Jižním baptistickém teologickém semináři získala vzdělání v oblasti biblického poradenství.  Od roku 2005 je členkou Asociace certifikovaných biblických poradců. Ve sboru Grace Community v Kalifornii slouží ženám, vyučuje je z Bible a podílí se na sborové službě biblického poradenství. Již 33 let je vdaná za svého nejlepšího přítele Seana. Mají čtyři dospělé děti.