Řečníci

Bc. Alois Klepáček, M.A.

Alois Klepáček slouží od roku 2007 jako kazatel sboru BSK v Kroměříži. Podílí se také na výuce na Českém biblickém institutu. Vystudoval obor Evangelikální teologie a misie na Univerzitě Mateja Bela (bc.) a magisterské studium (M.A.) na institutu European Bible Training Centrum v Berlíně . Jeden rok také strávil s rodinou v USA dalším studiem věnovaným kazatelské službě a pastoraci. S manželkou Marií vychovávají dvě dcery.

JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.

Daniel bydlí v Třinci. Je místopředsedou spolku Křesťanské společenství, z. s., při Slezské církvi evang. a. v.; slouží jako řečník na biblických hodinách, mládežnických setkáních či na Biblické škole pracovníků. Více než dvacet let se podílí na přípravách festivalu XcamP. K jeho zálibám patří studium církevních dějin. Civilním povoláním je soudce Krajského soudu v Ostravě. S manželkou Ingrid má syna a dceru.

Marcus Denny, M.Div.

Marcus slouží jako pastor Biblického sboru křesťanů v Kladně. Absolvoval Whitworth University (B.S.), The Master’s Seminary (M.Div.) a v roce 2007 byl ordinován pro službu misionáře sborem Cornerstone Bible Church (CBC). Během studia a po své ordinaci sloužil jako pomocný pastor v CBC. Od roku 2009 slouží v České republice jako misionář. Má ženu a tři dcery.

Ing. Meinolf Mellwig, M.A.

Meinolf je německý misionář, který sloužil v Česku od roku 1994. Podílel se na zakládání sboru v Ostravě-Poruba a od roku 2013 v Berouně. Od roku 2019 bydlí v Německu. Původní profesí je strojařem a své teologické, magisterské studium absolvoval na Columbia International University. Meinolf sloužil také jako jeden z předních představitelů Křesťanských sborů. Se svou manželkou Martinou mají pět dětí a čtyři vnoučata.

Antonín Váhala, Ph.D

Antonín se přistěhoval do Olomouckého kraje, aby mohl založit sbor a zároveň učit na Českém biblickém institutu v Kroměříži. Uvěřil ve Spojených Státech, kde také vystudoval M.Div. a Th.M. na Southeastern Baptist Theological Seminary. Svou doktorskou disertační práci (Ph.D.) v oboru historie české reformace obhájil na New England Universitě v Armidale (Austrálie).  Se svou manželkou Jamie má  sedm dětí.

Milan Bulák, M.A.

Milan vystudoval v Americe na Jacksonville College a Theological Seminary (2007-2012), M.A. Od srpna roku 2012 je kazatelem ve sboru v Jílové. Je šťastně ženatý a má dvě krásné děti. V letech 2012-2020 pracoval jako učitel na ZŠ. Poslední čtyři roky příležitostně vyučuje v Lovosicích v rámci ČBI.

 


RNDr. Jan Suchý, Ph.D

  Jan je starší církve Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem (www.CirkevUsti.cz) a předseda zapsaného spolku Poutníkova četba, jež vydává knihy, které nechávají promluvit Bibli (www.PoutnikovaCetba.cz). Od roku 2021 také vede časopis Zápas o duši, včetně internetového portálu www.Reformace.cz. Jan je povoláním inženýrský geolog, kterému Pán v roce 1996 daroval milost pokání a víry. V letech 1998-1999 studoval na Biblické škole teologie v Anglii. Spolu s manželkou Ivou mají 4 děti.

Bc. et Bc. Mojmír Adámek

Mojmír slouží posledních deset let jako vedoucí mládeže a pastorační asistent ve sboru Biblické společenství křesťanů (BSK) v Kroměříži. Vyučuje také na Českém biblickém institutu (ČBI). Vystudoval bakaláře v evangelikální teologii (UMB Banská Bystrica) a v klasickém řeckém jazyku (MU Brno). Nyní dokončuje magistra (M.Div) v Německu (EBTC Berlín). Je osm let šťastně ženatý se svou manželkou Kristýnou.