Řečníci

Dr. Chris Mueller

Dr. Chris Mueller byl do pastorální služby povolán v roce 1979 a od té doby v ní zastával různé úlohy. Vedl službu středoškolským a vysokoškolským studentům, sloužil jako asistent kazatele a také jako hlavní kazatel. V roce 2006 se stal hlavním kazatelem sboru Faith Bible Church. Během let také sloužil jako pomocný profesor na Talbotově, Phoenixském a Master´s semináři. Jeho celoživotní vášní je učednická příprava mužů ke službě, a je proslulý tím, jak dobře a věrně školí muže, kteří jsou pak schopni vést zase ostatní. V několika sborech již založil podobnou službu učednického vedení mužů. Se svou ženou Jean má dva syny a tři vnuky.

Dr. Miško Horvatek

 Byl spasený v 21 letech při službě v komunistické jugoslávské armádě. Vystudoval teologii na Východoevropském biblickém institutu, magisterský titul získal na semináři Master´s a doktorát na Teologickém semináři Shepherd´s. Je 52 let ženatý, má čtyři děti a všechny slouží Bohu. S manželkou Mirou mají 18 vnoučat. Miško založil několik sborů, např. jugoslávský sbor ve Vídni. V roce 1981 založil ve spolupráci s Greater European Mission Východoevropský biblický institut ve Vídni a později se podílel na založení Teologické biblické akademie v Krapině. Již skoro 50 let slouží jako pastor církve.

Dr. John Pleasnick

Dr. John Pleasnick vedl službu vysokoškolákům a sloužil jako pomocný pastor ve dvou jiných sborech předtím, než spolu s dalšími v roce 2003 založil Faith Bible Church. Nyní zde slouží jako pastor a vedoucí školícího střediska. Vystudoval semináře Master´s a Southern. V roce 2001 se oženil s Beth a Pán Bůh jim požehnal třemi dětmi.

Bc. Alois Klepáček

Alois Klepáček slouží jako kazatel sboru v Kroměříži již desátým rokem. Věrně buduje místní církev a podílí se také na výuce na Českém biblickém institutu. Vystudoval obor Evangelikální teologie a misie na UMB a dokončuje magisterské studium v Berlíně (M.A.). Jeden rok strávil s rodinou v USA dalším studiem věnovaným kazatelské službě a pastoraci. S manželkou Marií vychovávají dvě dcery.

Dr. Lance Roberts

Lance slouží jako pomocný pastor ve sboru BSK Kroměříž a ředitel Českého biblického institutu. V Česku slouží od roku 2001 a je autorem knihy Co očekávat od svého pastora (Didasko, 2014). Je absolventem Liberty University (B.S.) a The Master’s Seminary (M.Div., D.Min.). S manželkou mají čtyři děti.

Milan Bulák, M.A.

Studoval na Jacksonville College a BMA Theological Seminary (2007-2012), ADiv, BAR, MA. Od srpna roku 2012 je kazatelem v sboru v Jílové. V letech 2012-2019 pracoval jako učitel na ZŠ. Poslední dva roky příležitostné vyučuje v Lovosicích v rámci ČBI. Je ženatý, s manželkou Alinou čekají prvního potomka.

 Dr. Shelbi Cullenová

Dr. Shelbi Cullenová je profesorkou biblického poradenství na Univerzitě Master´s. Právě tam a také na Jižním baptistickém teologickém semináři získala vzdělání v oblasti biblického poradenství.  Od roku 2005 je členkou Asociace certifikovaných biblických poradců. Ve sboru Grace Community v Kalifornii slouží ženám, vyučuje je z Bible a podílí se na sborové službě biblického poradenství. Již 33 let je vdaná za svého nejlepšího přítele Seana. Mají čtyři dospělé děti.