Biblická konference 2023

Pán Ježíš Kristus řekl: „A na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.“ Pán dodržel své slovo! Historie o tom svědčí. Přes všechna pronásledování, těžkosti a změny způsobené historickým vývojem, přes veškeré útoky na církev a její pády, je Pán své církvi stále věrný a oddaný. Zemřel za ni, miluje ji, nepřestává ji budovat a posvěcovat. Pán připravuje církev na svůj příchod, kdy si ji, jakožto svou nevěstu, vezme z tohoto světa k sobě. Přesto se dnes láska a oddanost mnoha lidí k církvi zásadně liší od lásky, kterou k ní chová Pán Ježíš Kristus. Jak si církev znovu zamilovat a být součástí nejdůležitější Kristovy mise na zemi? Co je potřeba k budování zdravé církve? V čem spočívají její hodnoty? Co je onou skálou, na které Pán svou církev vystavěl? Zveme vás na letošní Biblickou konferenci v Kroměříži, na které se budeme snažit tyto i další otázky biblicky odpovědět.