Biblická konference 2022

FB příspěvky pro sbor-2

Pandemie, válka, zdražování – slova, která během několika měsíců otřásla životy nás všech. Žijeme v době plné nejistot, které sužují srdce mnohých, věřících nevyjímaje.

Jak by však tomu všemu měla čelit naše víra? Jak by měl křesťan v současné situaci uvažovat a jednat? Podíváme-li se do Písma, vidíme, že Kristus a jeho apoštolové často mluvili o tom, jak žít život víry, uprostřed doby, která je plná utrpení a nejistoty. A mnoho podobných lekcí nacházíme napříč celou církevní historií.

Přijměte pozvání na Biblickou konferenci 2022, kde se navzájem povzbudíme k víře i v nejisté době.

Konferenci organizuje

didasko cbi

Didasko
www.didasko.cz

Český biblický institut
www.biblickyinstitut.cz

Biblické společenství křesťanů
www.krestanekromeriz.cz