Řečníci

Stephen Lonetti, D.Min.

Počátky služby Stephena Lonettiho sahají zpět do roku 1979, kdy se zaměřil na misijní činnost v Indonésii. Po ukončení misijní služby se roku 1996 přesunul spolu s rodinou do Kalifornie. Zde studoval na semináři The Master’s Seminary (TMS). Nejprve úspěšně dokončil magisterská (2001) a později také doktorská studia teologie (2016). Byl členem pastoračního týmu sboru Grace Community Church (GCC), který se soustředil na službu místní a mezinárodní evangelizační služby. Později se rovněž chopil role staršího sboru (GCC) a učitele teologického semináře (TMS). V letech 2002–2007 pracoval jako vedoucí misijní organizace White Fields podporující zakládání sborů a jako vedoucí pastorální služby po celém světě. V současnosti působí jako zakládající vedoucí misijní organizace LifeGate Worldwide. Rovněž je členem staršovstva sboru Beacon of Hope v Saint Paul v Minnesotě. Se svou manželkou Mary vychovali dvě děti, Josepha a Amandu.

Bc. Alois Klepáček, M.A.

Alois Klepáček slouží od roku 2007 jako kazatel sboru BSK v Kroměříži. Rovněž působí jako ředitel Českého biblického institutu (ČBI), kde zároveň vyučuje předměty týkající se pastorace a praktické teologie. Bakalářský titul v oboru evangelikální teologie a misie získal na Univerzitě Mateja Bela v Báňské Bystřici. Magisterské studium (M.A.) absolvoval na institutu European Bible Training Center (EBTC) v Berlíně. Jeden rok strávil v USA přípravou na kazatelskou službu a pastoraci v jednom z místních sborů. Se svou manželkou Marií vychovávají dvě dcery.

Bc. et Bc. Mojmír Adámek

Mojmír Adámek slouží posledních deset let jako pastorační asistent sboru BSK v Kroměříži. Podílí na službě kázání, vyučování a vedení mládeže. Na Českém biblickém institutu (ČBI) vyučuje předmět základní i pokročilé hermeneutiky (metodiky výkladu Bible). Bakalářská studia úspěšně absolvoval ve dvou oborech: ve studiu evangelikální teologie na Univerzitě Mateja Bela v Báňské Bystřici a ve studiu klasické řečtiny na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti dokončuje magisterské studium na institutu European Bible Training Center v Berlíně. Osm let je šťastně ženatý se svou manželkou Kristýnou.

Antonín Váhala, Ph.D

Antonín Váhala uvěřil během dlouhodobého pobytu v USA. Magisterská a doktorská teologická studia absolvoval na semináři Southeastern Baptist Theological Seminary. Svou disertační práci na téma historie české reformace obhájil na australské univerzitě New England University. Již několik let vyučuje systematickou teologii a homiletiku na Českém biblickém institutu (ČBI). Věnoval se misijní činnosti v České republice. V současnosti je členem staršovstva sboru BSK v Kroměříži a vedoucím kazatelem sborové stanice BSK v Ostravě. Se svou manželkou Jamie vychovávají sedm dětí.

Marcus Denny, M.Div.

Marcus Denny slouží jako pastor Biblického sboru křesťanů na Kladně. Bakalářská studia absolvoval na Withworth University a magisterská teologická studia úspěšně dokončil na semináři The Master’s Seminary (TMS) v USA. Během studií sloužil jako pomocný pastor ve sboru Cornerstone Bible Church (CBC). Roku 2007 byl svým sborem ordinován pro misijní službu. Od roku 2009 se věnuje misijní službě v České republice. Také se podílí na výuce na Českém biblickém institutu (ČBI). Se svou manželkou vychovávají tři dcery.

Ing. Meinolf Mellwig, M.A.

Meinolf Mellwig se původně věnoval strojírenství, avšak později se cele oddal misijní činnosti. Jako misionář působil v České republice v letech 1994–2019. Magisterské studium v oboru teologie absolvoval na univerzitě Columbia International University. Podílel se na založení sborů v Ostravě a v Berouně. Patřil mezi přední vedoucí Křesťanských sborů. Rovněž se věnuje vyučování na Českém biblickém institutu (ČBI). Se svou manželkou Martinou vychovali pět dětí.