Paul Washer

VideoAudioFotografie
1. Nestyď se za evnagelium - Radek Kolařík | sobota
2. Evangelium 1.část - Paul Washer | sobota
3. Evangelium ve Starém zákoně - Antonín Váhala | sobota
4. Evangelium 2.část - Paul Washer | sobota
5. Evangelium 3.část - Paul Washer | sobota
6. Petrovo kázání o Letnicích - Jiří Král | sobota
7. Evangelium 4.část - Paul Washer | neděle
8. Když lidé jsou velcí a Bůh malý - Lance Roberts | neděle
9. Uctívač a zrádce, příběh o dvou láskách - Marcus Denny | neděle
10. Evangelium 5.část - Paul Washer | neděle
11. Evangelium 6.část - Paul Washer | neděle
12. Biblické ujištění o spáse 1. část - Paul Washer | pondělí
13. Evangelium je nadějí - Wesley Robinson | pondělí
14. Biblické ujištění o spáse 2. část - Paul Washer | pondělí
Výklad Bible - Paul Washer | otázky a odpovědi č.1
Zdravá církev - Paul Washer | otázky a odpovědi č.2
Zakládání sborů - Paul Washer | otázky a odpovědi č.3
Evangelizace - Paul Washer | otázky a odpovědi č.4
Duchovní vedení rodiny - Paul Washer | otázky a odpovědi č.5