Církev, která činí učedníky

VideoAudioFotografie
01 Poslání církve - Lance Roberts
02 Ve zdravé církvi musí vyrůstat učedníci - Miško Horvatek
03 Pokora v učednictví - John Pleasnick
04 Biblické příklady učednictví - Alois Klepáček
05 Učednictví podle Nového zákona - Chris Mueller
06 Teologicky ukotvené učednictví - M. Horvatek
07 Zdravá církev potřebuje zdravá manželství - Chris Mueller
08 Učednictví v rodinách - John Pleasnick
09 Užitek z učednictví - Milan Bulák
11 Služte si navzájem - Chris Mueller