bk2019_ČBI

Církev, která činí učedníky

VideoAudioFotografie
#01 Poslání církve - Lance Roberts
#02 Ve zdravé církvi musí vyrůstat učedníci - Miško Horvatek
#03 Pokora v učednictví - John Pleasnick
#04 Biblické příklady učednictví - Alois Klepáček
#05 Učednictví podle Nového zákona - Chris Mueller
#06 Teologicky ukotvené učednictví - M. Horvatek
#07 Zdravá církev potřebuje zdravá manželství - Chris Mueller
#08 Učednictví v rodinách - John Pleasnick
#09 Užitek z učednictví - Milan Bulák
#11 Služte si navzájem - Chris Mueller